فرانسه

شاید برایتان جالب باشد که دودکش‌ها نیز می‌توانند جلوه ای جالب و عجیب به شهر ببخشند، اما این اتفاق در حال…
The Great Dune of Pyla را به عنوان تله عظیمی از ماسه می شناسند که در 60 کیلومتری شهر بوردو در…