دسته: چین

کشور پهناور چین در قسمت شرقی قاره آسیا قرار گرفته است و پس از روسیه ...
۱ مرداد ۱۳۹۶

دیوار بزرگ چین در حدود ۲۰۰۰ سال پیش یعنی در سال ۲۲۱ قبل از میلاد مسیح بنا نهاده …

۱۱ مهر ۱۳۹۵