دسته: چین

کشور پهناور چین در قسمت شرقی قاره آسیا قرار گرفته است و پس از روسیه [...]
یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۴ دقیقه

دیوار بزرگ چین در حدود ۲۰۰۰ سال پیش یعنی در سال ۲۲۱ قبل از میلاد مسیح بنا نهاده […]

یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۳ دقیقه