دسته: چین

چین

کشور پهناور چین در قسمت شرقی قاره آسیا قرار گرفته است و پس از روسیه دومین کشور بزرگ از منظر وسعت محسوب میشود. این وسعت بسیار زیاد به [...]
یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۴ دقیقه

چین

دیوار بزرگ چین در حدود ۲۰۰۰ سال پیش یعنی در سال ۲۲۱ قبل از میلاد مسیح بنا نهاده شده است. اما آن چیزی که شما امروزه به عنوان دیوار میبینید در […]

یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۳ دقیقه