چین

دیوار بزرگ چین در حدود 2000 سال پیش یعنی در سال 221 قبل از میلاد مسیح بنا نهاده شده است. اما آن چیزی که شما امروزه به عنوان…