دسته: بلژیک

داشتن دعوتنامه بلژیک کمک شایانی به متقاضی در روند صدور ویزای شینگن این کشور خواهد …

۱۷ آبان ۱۳۹۷