مطالبِ الجزایر

1 مطلب منتشر شده
سفارت الجزایر در تهران
۷مرداد۱۳۹۷

ویزای الجزایر؛ کشوری در شمال آفریقا

الجزایر کشوری در شمال آفریقا است که از شرق همسایه تونس و لیبی و از غرب همسایه مراکش و صحرا می‌باشد. الجزایر از جنوب نیز به کشورهای موریتانی، نیجر و...