دسته: الجزایر

الجزایر

الجزایر کشوری در شمال آفریقا است که از شرق همسایه تونس و لیبی و از غرب همسایه مراکش و صحرا می‌باشد. الجزایر از جنوب نیز به کشورهای موریتانی، […]

یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷
مدت مطالعه ۲ دقیقه