دسته: آلبانی

آلبانی

اصولا کشورهای اروپای شرقی و حوزه بالکان نه تنها قوانین سختگیرانه‌ای برای اعطای ویزا به ایرانیان ندارند بلکه همیشه رفتاری توام با احترام را نیز با ایرانیان داشته‌اند. […]

شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۳ دقیقه