امکان بازدید مجازی از میدان نقش جهان اصفهان فراهم شد

میدان نقش جهان که میدان شاه و امام نیز معروف است یادگاری از دودمان صفویه و یکی از معروف‌ترین بناهای تاریخی شناخته شده ایران می‌باشد…