100 جاذبه دنیا

دیوار بزرگ چین در حدود 2000 سال پیش یعنی در سال 221 قبل از میلاد مسیح بنا نهاده شده است. اما آن چیزی که شما امروزه به عنوان…