برچسب: کلما

در جنوب سن فرانسیسکو و نزدیک شهر دالی Daly، شهر کوچک کلما قرار گرفته که …

۱۷ مهر ۱۳۹۵