برچسب: کشورهای شاد

اخبار گردشگری

موسسه اقتصاد و صلح فعالیت خود را بر مبنای توسعه شاخص‌هایی برای تحلیل صلح و سنجش ارزش اقتصادی آن انجام می‌دهد. این موسسه با محاسبه هزینه جرم و […]

شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۶ دقیقه