برچسب: کرملین مسکو

جاذبه های تاریخی

مسکو شهری است که حتی نامش برای انسان‌ها هیجان زیادی به ارمغان می‌آورد؛ پایتخت پر رمز و راز امپراتوری تزارها، شهر استالین و ایوان مخوف، شهر نویسندگانی چون […]

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۲۲ دقیقه