کتیبه های سنگی رخ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] میگویند در دوره صفویه هنگامی که شاه عباس دوم صفوی از این مسیر عبور میکرده، به همراهان خود دستور میدهد…