ژئو پارک قشم

روستای چاهو شرقی
روستای چاهو شرقی در غربی‌ترین نقطه جزیره زیبای قشم قرار گرفته است و از توابع بخش شهاب در استان هرمزگان محسوب…