برچسب: قنات زارچ

قدیمی ترین وطولانی ترین قنات در جهان، به نام “ قنات زارچ ” در استان ...
۳ مهر ۱۳۹۵