برچسب: فرودگاه

اخبار گردشگری

فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز در جده عربستان، در رأس فهرست بدترین فرودگاه های دنیا قرار گرفت. سایت The Guide to Sleeping in Airports، ده فرودگاه را در فهرست […]

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
مدت مطالعه < ۱ دقیقه