برچسب: شهر مصدر

اخبار گردشگری

چندین سال بعد مسافرانی که به ابوظبی سفر می کنند از عظمت و نابخردی مناظر آینده گرای شهر مصدر به حیرت خواهند افتاد. نگاهی به دفاتر کاری خالی […]

شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۶ دقیقه