برچسب: شهر بدون کربن

چندین سال بعد مسافرانی که به ابوظبی سفر می کنند از عظمت و نابخردی مناظر …

۱۳ شهریور ۱۳۹۵