برچسب: شهر آرکوآز ایلام

آرکوآز

شهر آرکوآز بسیار زیبا است که حاکم ایلام در دوره سلطان ملکشاه سلجوقی در ناحیه آرکواز ارک قلعه و برج داشته است. جالب است بدانید که طوایف ملکشاهی به […]

یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۲ دقیقه