برچسب: شرایط زندگی در شیلی

شیلی از کشورهای امریکای جنوبی است و بین رشته کوه آند و اقیانوس آرام واقع ...
۱۹ آذر ۱۳۹۶