برچسب: سیستان بلوچستان

استان و شهر

این باغ و ساختمانهای داخلی آن در قسمت منتهی الیه خیابان بخشداری و در ضلع جنوب شرقی قلعه بمپور قرار گرفته است. باغ تاریخی خالصه بمپور از جمله […]

چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۲ دقیقه