برچسب: سفرنامه نوی ساد

سفرنامه

بعد از اعلام خبر لغو ویزای صربستان برای اتباع ایرانی، بسیاری از مسافران بار خود را بستند تا به این کشور خاطره انگیز سفری داشته باشند و از جاذبه [...]
پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۸ دقیقه