برچسب: سفرنامه نوی ساد

بعد از اعلام خبر لغو ویزای صربستان برای اتباع ایرانی، بسیاری از مسافران بار خود را ...
۳۰ شهریور ۱۳۹۶