برچسب: سفرنامه آذربایجان

آذربایجان

می‌خواهم سفرنامه باکو را از زمانی آغاز کنم که ذوق بسیاری برای سفر خارجی داشتم. مدتی بود که دلم هوس سفر به یک کشور خارجی را کرده بود [...]
جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۱۶ دقیقه