برچسب: زایمان در هواپیما

  هواپیمای ایرلاین ترکیه که از شهر کوناکری، پایتخت گینه شروع به پرواز کرده بود …

۲۷ فروردین ۱۳۹۶