روستای دیورود رودسر

روستای دیورود
دیورید و بربجار دو محله بالا و پایین روستای دیورود میباشد که از توابع بخش رحمت آباد و بلوکات است و…