برچسب: روستای حبشی اسدآباد

استان و شهر

روستای حبشی جزو روستاهای تاریخی استان همدان محسوب میشود که با شهر اسدآباد ۲۶ کیلومتر فاصله دارد. این روستا بافتی پلکانی همانند روستای ماسوله دارد که بر دامنه […]

چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۲ دقیقه