برچسب: روستای حبشی اسدآباد

روستای حبشی جزو روستاهای تاریخی استان همدان محسوب میشود که با شهر اسدآباد ۲۶ کیلومتر …

۲۲ شهریور ۱۳۹۶