برچسب: روادید قطر

اخبار گردشگری

دولت قطر رویه جدیدی را دنبال کرده و تصمیم گرفته تا از این پس شهروندان ۸۰ کشور دنیا بتوانند بدون صدور ویزا وارد این کشور شوند. با آسان […]

جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۲ دقیقه