برچسب: روادید شیلی

شیلی

شیلی از کشورهای امریکای جنوبی است و بین رشته کوه آند و اقیانوس آرام واقع شده است. این کشور با داشتن خط ساحلی ۴۳۰۰ کیلومتری طولانی‌ترین کشور جهان [...]
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
مدت مطالعه < ۱ دقیقه