برچسب: راه آهن ایران

اخبار گردشگری

سالها پیش وقتی ریل راه آهن و قطار پا به عرصه گذاشت خیال خیلی را بابت حمل و نقل راحت کرد و سفرهای برون شهری با کاهش چشمگیر […]

یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۴ دقیقه