برچسب: راهنمای اخذ ویزای کامبوج

اخبار گردشگری

با توجه به قوانین جدیدی که وزارت خارجه کامبوج برای اتباع ایرانی وضع کرده است، از این پس تمامی شهروندان ایران میتوانند بدون مراجعه به سفارتخانه، ویزای الکترونیکی [...]
پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۲ دقیقه