برچسب: دیوار چین

اخبار گردشگری

خبرها حاکی از این است که یک ایستگاه خط متروی سریع السیر در قسمت ‏Badaling‏ از دیوار بزرگ چین در شهر پکن ساخته ‏می شود. گفته می شود […]

سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۲ دقیقه