برچسب: دریاچه روستای اختوان

استان و شهر

سد گلپایگان سدی در استان اصفهان است که بر روی دریاچه گلپایگان قرار گرفته است. دریاچه گلپایگان در نزدیکی روستای اختوان و در فاصله ۱۸ کیلومتری جنوب غربی […]

یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۲ دقیقه