برچسب: درخت کهنسال سرو فورگ

درختان همیشه جزو سرمایه‌های این کره خاکی بوده و هستند. آن‌ها بدون هیچ چشم داشتی …

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶