برچسب: درختان نخل کیش

استان و شهر

مگر میتوان سواحل زیبا و نیلگون خلیج فارس سفر کنید و لذت نبرد؟ از طرفی یکی از زیباترین درخت‌های جهان نخل نارگیل است که با تنه بلند و باریک، […]

شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۲ دقیقه