برچسب: خلخال

آبشار آقبلاغ خلخال-کلور در استان اردبیل واقع شده است. آق داغ (سفید کوه) به ارتفاع …

۱۳ شهریور ۱۳۹۵