برچسب: خلخال

آبشارها

آبشار آقبلاغ خلخال-کلور در استان اردبیل واقع شده است. آق داغ (سفید کوه) به ارتفاع بیشینه ۳۳۲۲ متر از سطح دریا بلندترین نقطه شهرستان خلخال و مهمترین توده […]

شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۲ دقیقه