برچسب: ایرلاین ترکیه

  هواپیمای ایرلاین ترکیه که از شهر کوناکری، پایتخت گینه شروع به پرواز کرده بود […]

یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
مدت مطالعه < ۱ دقیقه