می تونی بحث درباره شرایط ورود آمریکایی‌ها به حوزه شینگن سخت‌تر خواهد شد! را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!