می تونی بحث درباره هرآنچه باید در باره دعوتنامه اسپانیا بدانید را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!