می تونی بحث درباره دعوتنامه کانادا و هرآنچه که باید بدانید را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!