می تونی بحث درباره شرایط تحصیل در اسلوونی و اخذ تابعیت را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!