می تونی بحث درباره شرایط کار در اسلوونی برای ایرانیان چه شرایطی دارد؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!