می تونی بحث درباره اخذ ویزای مقدونیه چقدر برای این ایرانیان امکانپذیر است؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!