می تونی بحث درباره توافقات اولیه میان ایران و روسیه برای لغو روادید را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!