می تونی بحث درباره بررسی مسیر ایران در جام ملتهای آسیا را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!