می تونی بحث درباره لغو قانون لغو ویزا میان ایران و صربستان به دلیل سوء استفاده! را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!