می تونی بحث درباره ویزای انگلستان؛ اخذ ویزا با استفاده از تجربیات دیگران را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!