مطالبِ جاذبه های مذهبی

31 مطلب منتشر شده

مسجد حسن پادشاه تبریز

این بنا درمیدان صاحب الامر واقع و اصل بنای آن مربوط به دوره فرمانروایی امرای آق قویونلو است . بنای کنونی مسجد فاقد جنبه های ارزشمند تاریخی و هنری است؛ […]
زمان مطالعه: 3 دقیقه

کلیسای انجیلی تبریز

تاریخچه کلیسای انجیلی به اواخر دوران قاجار برمیگردد که در شهر بزرگ تبریز قرار گرفته است و در خیابان شریعتی جنوبی، کوچه والمان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱ […]
زمان مطالعه: 1