دسته: جاذبه های مذهبی

مسجد آقا بزرگ کاشان که کاربری مدرسه نیز داشته است در بین سال ۱۲۵۰ تا ۱۲۶۰ …

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مصلی طرق

ایوان طرق به پیشتر آن را با نام مصلی طرق نیز میشناختند در سال ۸۳۷ …

۲۰ بهمن ۱۳۹۵

آتشکده یزد یکی از اماکن مقدس برای زرتشتیان می باشد که دارای قدمت طولانی می …

۱۲ دی ۱۳۹۵

سعدی شیرازی که به شیخ مصلح‌الدین مشرف بن عبدالله مشهور بود در حدود سال‌های ۵۷۱ تا …

۱۰ دی ۱۳۹۵