اخبار گردشگری

در عصری زندگی می‌کنیم که مجبور به دنبال کردن اخبار، هرچند به صورت نصفه و نیمه هستیم. از طرفی علاقه‌مندان به گردشگری و سفر ناگزیر به دنبال کردن خبرهای پیرامون این حوزه هستند که امری حیاتی محسوب می‌شود. ما سعی داریم تا آخرین و موثق‌ترین اخبار گردشگری از سراسر دنیا را بازنشر دهیم تا افراد بیشتری را از اتفاقات باخبر کنیم.

شناسه FAN کارتی است که می‌توان در مراکز درخواست ویزای جهانی آن را تهیه کرد. …

۹ دی ۱۳۹۶
گردشگری سینمایی
تغییر رنگ پاسپورت بریتانیا
فرمان مهاجرتی ترامپ
راهنمای دریافت پاسپورت
ویزای اربعین برداشته نشده
حقوق خلبان ها
رنگ های پاسپورت
مرز خسروی بسته شد