دسته: تهران

برج میلاد در حال حاضر بلندترین آسمان خراش ایران و ششمین برج مخابراتی در جهان …

۱۶ آذر ۱۳۹۵
یخچال قدیمی و تاریخی ترشنبه مربوط به دوره صفویه میباشد که در شهرستان اسلامشهر، بخش ...
۳ مهر ۱۳۹۵
گنبد مینا

رصدخانه گنبد مینا تهران که در حال حاضر در پارک آب و آتش قرار گرفته …

۳۰ شهریور ۱۳۹۵