مطالبِ درمیان

1 مطلب منتشر شده
روستای آنیک
۲۳شهریور۱۳۹۶

روستای آنیک

روستای آنیک یکی از روستاهای استان خراسان جنوبی است که در دهستان قهستان بخش قهستان شهرستان درمیان واقع شده است. روستای آنیک دارای قناتی با نام بمروآباد است که این...