دسته: خراسان رضوی

آبشار برغمد سبزوار در استان خراسان شمالی واقع است. این آبشار فصلی در ۳۰ کیلومتری […]

شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
مدت مطالعه < ۱ دقیقه

اسفجیر دارای تپه ای پر آب و سر سبزی است که به دربند معروف بوده […]

شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۲ دقیقه

آبشار ارزنه در استان خراسان رضوی واقع است. آبشارهای ارزنه از جاذبه های طبیعی روستای […]

شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۲ دقیقه