دسته: خراسان رضوی

آبشار برغمد سبزوار در استان خراسان شمالی واقع است. این آبشار فصلی در ۳۰ کیلومتری …

۱۳ شهریور ۱۳۹۵